Данас, ЛФХ представља модерну организациону јединицу Института Винча чија главна делатност је мултидисцплинарни научно-истраживачки рад који се организује кроз реализацију националних и међународних пројеката