Од оснивања, Лабораторија за физичку хемију је препознатљива по континуираном развоју и примени специфичне хемијске аналитике.